Nieuws

Studenten zijn wel/niet harder gaan studeren

Studenten zijn helemaal niet harder gaan studeren, stelt directeur Frank Steenkamp van onderzoeksbureau CHOI, maker van de Keuzegids. Hij gelooft onderzoeksbureau ResearchNed niet.
 
Vrijdag kwam een rapport van ResearchNed uit, waarin staat dat studenten de afgelopen jaren meer tijd aan hun opleiding gingen besteden. In de grafiek lijkt de toename sinds 2002 nogal spectaculair: meer dan tien uur in de week.
 
‘100% broodje aap’, twittert Steenkamp erover. Uit andere gegevens (de Nationale Studenten Enquête) blijkt volgens hem geen enkele toename van het wekelijkse aantal studie-uren in de jaren 2005 tot en met 2009.
 
Bovendien wantrouwt hij de sprong die de Studentenmonitor laat zien in de jaren 2003 en 2004. Toen zou het aantal studie-uren zijn gestegen van 26 naar 31 in de week. ‘Daar moet sprake zijn van een meetfout’, zegt hij, ‘zoals ze ook dachten dat neutrino’s sneller dan het licht konden gaan.’
 
Maar Anja van den Broek van ResearchNed blijft erbij dat studenten tegenwoordig meer tijd aan hun studie besteden. ‘Je ziet over de hele periode tussen 2003 en 2009 dat de studietijd van studenten verbetert. Er is wel degelijk een trend. We hebben nagekeken of er een meeteffect heeft meegespeeld in 2004, maar dat is niet of nauwelijks het geval. We zagen alleen dat studenten hun zelfstudie en contacttijd iets lager inschatten als ze de vragenlijst schriftelijk invulden en vanaf 2004 hebben we de enquête alleen nog maar online afgenomen. Maar dat verklaarde maar één uur.’
 
De trend verbaast haar ook niet. ‘Je kunt wel stellen dat het overheidsbeleid zich sterk is gaan richten op studievoortgang en rendement. Kennelijk heeft dat zijn vruchten afgeworpen in het aantal studie-uren. Studenten zijn serieuzer geworden. Er wordt harder gewerkt.’