Nieuws

Studievrienden over zeven jaar verdwenen

Helpen met verhuizen, samen koken, diepzinnige
gesprekken voeren in de kroeg… Grote kans dat je dat in de toekomst met
andere mensen doet. Want over zeven jaar ben je de helft van je vrienden uit het
oog verloren.

Dit blijkt uit onderzoek
van de Utrechtse socioloog Gerard Mollenhorst. In het jaar 2000 vroeg hij ruim
duizend mensen tussen de achttien en vijfenzestig jaar met wie ze belangrijke
zaken bespraken, bij wie ze wel eens op bezoek gingen en waar ze hun vrienden hadden
leren kennen. Zeven jaar later kon hij zeshonderd mensen nog een keer die
vragen stellen.

Van de meesten bleek de vriendenkring nog altijd even groot als zeven jaar
daarvoor. Alleen was de helft van het ‘sociale netwerk’ vervangen
door nieuwkomers. Nog eens twintig procent van de oude vrienden was naar de
buitenrand van het netwerk afgedreven.

Mensen kennen gemiddeld negen procent van hun vrienden nog van de middelbare
school of de studietijd. Maar het blijkt een fabeltje dat school en studie sterkere
vriendschappen zou opleveren: studievrienden verlies je even vaak als andere
vrienden.

Uiteraard kunnen mensen lange vriendschappen onderhouden. Maar het
blijkt belangrijk om elkaar geregeld tegen te komen. Voor veel vriendschappen
geldt: uit het oog, uit het hart.