Nieuws

Technische universiteiten hekelen afschaffen basisbeurs

'Koester onze studenten.' Het samenwerkingsverband van de technische universiteiten Delft, Twente en Eindhoven (3TU) roept de informateurs op te voorkomen dat hun studenten gestraft worden met hogere schulden.

Na het pleidooi voor meer promotieplaatsen door de Adviesraad voor het wetenschaps- en technologiebeleid, roeren nu ook de technische universiteiten zich. De lobby rond de formatiebesprekingen is begonnen. In de brief (pdf) aan de informateurs vraagt 3TU aandacht voor investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie.
 
De drie universiteiten wijzen op het belang van de technische opleidingen voor economisch herstel. En roepen op tot een regeerakkoord dat dit belang krachtig ondersteunt, zeker in het technologiedomein.
 
Zo zou moeten worden voorkomen dat studenten bèta en techniek de dupe worden bij invoering van een sociaal leenstelsel. Doordat bij deze studies de nominale studieduur langer is, bestaat anders de kans dat de studenten met hogere schulden kampen. Door deze studenten bijvoorbeeld 1 jaar studieschuld kwijt te schelden aan het einde van de rit zou dit opgelost kunnen worden.
 
Ook geven de universiteiten aan dat de volgens hen voortdurend dalende rijksbijdrage per student de verbetering van het onderwijs blokkeert. Er zou een duidelijk meerjarenbeleid moeten komen zodat er verantwoord kan worden geïnvesteerd in mensen en faciliteiten. Tot slot vragen ze het topsectorenbeleid adequaat te financieren en nieuwe bureaucratie in de samenwerking met het bedrijfsleven te voorkomen.