Nieuws

Tien procent studenten academische pabo haakt af

Zes van de 52 studenten die in september begonnen met de academische pabo zijn inmiddels gestopt.

De een vond de opleiding te praktisch, een ander achtte de studie te wetenschappelijk terwijl een derde toch liever pedagogiek gaat studeren. Van de overige drie is geen reden voor het afhaken bekend. De enige mannelijke student gaat door.

De organisatie van de Academische Lerarenopleiding Pedagogisch Onderwijs (ALPO), een samenwerking van de HU en Universiteit Utrecht, is verbaasd over de uitval van ruim tien procent na twee maanden. Dit omdat er in de studievoorlichting duidelijk is gewezen op het niveau en de zwaarte van de studie. Het baart hen ook zorgen omdat er naar wordt gestreefd dat tachtig procent de opleiding afrondt.

Afgestudeerden krijgen zowel een diploma onderwijskunde als lesbevoegdheid voor het basisonderwijs. Het onderwijs wordt gegeven door docenten van de hogeschool en universiteit. Met het initiatief willen de instellingen dat er meer vwo’ers lesgeven op de basisschool.