Nieuws

Universitaire fixus rechten en bedrijfseconomie

Vanaf studiejaar 2013-2014 geldt er een landelijke numerus fixus voor de opleidingen rechten en bedrijfseconomie. Dat heeft universiteitenvereniging VSNU bevestigd.

De universiteiten zouden met de fixus willen voorkomen dat de populaire opleidingen uit hun voegen barsten en de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan. Over het aantal studenten dat straks zal worden toegelaten en de selectieprocedure moeten nog afspraken worden gemaakt.

Bij de universiteiten bestaat sinds jaar en dag een fixus voor de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde. Sinds dit studiejaar geldt dat ook voor de psychologieopleidingen. Daarover werd vorig jaar een akkoord bereikt. Over de invoering van een numerus fixus voor rechtenstudies konden de universiteiten het toen niet eens worden.