Nieuws

Universiteit kort premasters in

De Universiteit Utrecht gaat met ingang van komend studiejaar de premasters inkorten tot een half jaar. Tot op heden duren deze doorstroomtrajecten vaak een jaar.

Dit betekent dat het voor hbo-studenten aantrekkelijker wordt om na een studie aan een hogeschool een master aan de UU te volgen. De universiteit verzorgt premasterprogramma’s voor letteren- en maatschappijwetenschappen van 60 EC’s (studiepunten) en voor techniekvakken van 30 EC’s. Daarvoor betalen studenten het reguliere collegegeld.
 
Door een aankomende wetswijziging kan binnenkort alleen nog een premaster van een half jaar (30 EC’s) tegen het gewone collegegeld worden gevolgd. Trajecten die langer duren kosten de studenten het veel duurdere instellingscollegegeld. De universiteiten in Amsterdam zijn dit jaar al overgegaan op premasters van 30 EC’s.
 
De afslanking van de schakelprogramma's betekent dat veel universitaire opleidingen bepaalde onderdelen moeten afstoten. Zij bekijken of er alternatieven zijn voor deze cursussen. De opleidingen zouden deze cursussen naast de premasters kunnen aanbieden of aankomende studenten volgen modulen bij de Open Universiteit. Daarnaast worden hbo-studenten niet automatisch tot de premaster toegelaten. Zij moeten minimaal een gemiddeld cijfer van 7 hebben en dienen een selectietoets te ondergaan.
 
De opleidingen van de universiteit gaan met de HU en andere hogescholen in overleg om het aantal ‘ingedaalde premasters’ uit te breiden. Dat zijn trajecten waarbij studenten nog tijdens de hbo-studie een premaster volgen aan de UU, bijvoorbeeld als halfjaarlijkse minor. Daarvan zijn er op dit moment elf. Ook bestaat het plan om meer premasters via de Open Universiteit aan te bieden, wat nu al gebeurt bij rechten. 
 
De Universiteitsraad stemde vorige week in met het voorstel van het college van bestuur, meldt universiteitsplatform DUB. Met de voorwaarde dat voorhet eind van het studiejaar eventuele knelpunten worden besproken.