Nieuws

Vak afgeschaft, herkansing niet meer mogelijk

Een studente van de faculteit Economie en Management kan een vak niet herkansen omdat het niet meer bestaat. Ze moet tentamen doen over een andere cursus. Ze claimt niet goed geïnformeerd te zijn over de wijzigingen in het curriculum, maar de Examencommissie heeft haar bezwaar afgewezen

Geraldine van der Voort, vierdejaars commerciële economie, kwam er in januari bij toeval achter dat het vak algemene economie 2 is opgegaan in de module marktanalyse. Dit is een gevolg van de HU-brede operatie om onderwijseenheden te standaardiseren op 5 EC’s (studiepunten). Het curriculum wordt geleidelijk aangepast en een aantal cursussen van 3 EC’s gaan op in grotere modules. Studenten kunnen deze ‘oude’ vakken het jaar erop nog twee keer herkansen. Daarna dienen zij de toets van de nieuwe module te maken.

Van der Voort moest het vak algemene economie 2 nog herkansen, maar miste de laatste mogelijkheid omdat ze in het buitenland aan het afstuderen was. Vijf dagen voor het tentamen marktanalyse kwamen zij en enkele andere studenten er achter dat de theorie rigoureus veranderd is: van de inhoud van algemene economie 2 is niets terug te vinden, stelt ze.

Volgens Van der Voort is er over deze wijzigingen slecht gecommuniceerd. Er is een brief verstuurd in augustus 2011 over de veranderingen in het curriculum, maar niet dat de inhoud van het vak compleet op de schop zou gaan. ‘Het kan toch niet de bedoeling zijn dat studenten herkansingen  moeten maken waarin zij nimmer colleges hebben gevolgd?’, schrijft zij aan de Examencommissie. Zij vraagt bij de beoordeling rekening te houden met de situatie van de studenten  die het oude onderwijsprogramma hebben gevolgd.

De Examencommissie wees eind januari het verzoek af omdat studenten door de brief zijn geïnformeerd en de studiegids en cursuswijzer relevante informatie bevat.

Van der Voort wendde zich opnieuw tot de Examencommissie. Ze houdt vol dat uit de brief en de studiegids niet is op te maken dat de inhoud van het vak zo drastisch zou veranderen, schrijft ze in een bezwaarschrift. ‘Ik ben zeker niet de enige student die met dit probleem te kampen heeft en enige coulance vanuit de Hogeschool Utrecht zou bijzonder gewaardeerd worden.’ De Examencommissie wijst haar bezwaar opnieuw af omdat ze niet met nieuwe feiten komt en ‘op de hoogte had kunnen zijn van de eisen’.

Ze twijfelt of ze het hogerop zal zoeken bij het College van Beroep van de HU omdat ze er al veel tijd en energie in heeft gestoken. Ze laakt de in haar ogen weinig flexibele houding van de faculteit voor studenten die een periode in het buitenland studeren. ‘Studenten die internationaal georiënteerd zijn maken het zichzelf bijzonder moeilijk’, schampert ze. ‘In het kader van de internationalisering van het onderwijs is dit een bijzonder slechte ontwikkeling.’
 
De studente heeft zich al wel ingeschreven voor de herkansing marktanalyse in april. Om te mogen deelnemen moet ze nog enkele honderden euro's collegegeld betalen. ‘Het is een duur tentamen’, verzucht Van der Voort