Nieuws

VVD zet Open Universiteit te koop

De Open Universiteit doet volgens de VVD niet meer waarvoor zij bedoeld is. Als daar geen verandering in komt, is verkoop aan een particuliere partij een serieuze optie.

VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas zei dit vandaag tijdens het kamerdebat over de onderwijsbegroting. De overheid moet volgens haar kritisch kijken of elke onderwijseuro wel goed besteed wordt. Bij de Open Universiteit is dat volgens haar niet meer het geval. Die houdt zich volgens haar allang niet meer primair bezig met tweede-kans-onderwijs. Ruim twee derde van haar studenten zou al eerder een opleiding op hbo- of wo-niveau hebben afgerond.

De VVD-er wil dat de Open Universiteit op een andere wijze gaat opereren: “Daarbij houden we wat ons betreft alle opties open, inclusief verkoop van de Open Universiteit aan een particuliere partij.”

De private markt voor hbo-afstandsonderwijs functioneert volgens haar prima, “dus waarom zouden we de Open Universiteit nog het alleenrecht op universitair afstandsonderwijs geven? Dat leidt dat tot oneerlijke concurrentie en dat moeten we voorkomen.”

Het bestuur van de Open Universiteit verbaast zich in een schriftelijke reactie over de suggestie van Lucas. In een rapport over de toekomst van de OU, dat een internationaal panel mede op verzoek van staatssecretaris Zijlstra opstelde, zou de publieke taak van de OU niet ter discussie worden gesteld. Volgens het bestuur roept het panel de overheid juist op om steviger in te zetten op leven lang leren, met een duidelijke rol voor de OU, zowel op hbo- als op wo-gebied.

De Open Universiteit wijst er verder op dat haar wettelijke taak ruimer is dan het verzorgen van hoger onderwijs aan tweedekansers. Daarvan studeerden er in 2010 bijna negenduizend aan de OU.