Wie slim is, eet healthy

Uitwonende studenten lunchen gezonder dan thuiswonende studenten. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe gezonder de middagmaaltijd. Vrouwen letten er meer op dan mannen.

Dat blijkt uit een internetenquête van het cateringbedrijf Albron. Op de website www.whatsyourflavour.nl hebben meer dan tienduizend studenten (waarvan driekwart uit het hoger onderwijs) vragen ingevuld om te bepalen wat hun ‘lunchstemming’ was. Of, zoals Albron het noemt, hun food mood.?Er waren vijf mogelijke uitkomsten: be surprised, fuel up, go healthy, have it like home en quick bite. Van de hbo’ers bleek iets meer dan drie op de tien tussen de middag healthy te eten. Onder wo’ers was dat bijna vier op de tien.?Wie nog bij zijn ouders woont, luncht in vijfentwintig procent van de gevallen gezond. Onder studenten die op kamers zijn gegaan, was dat aandeel een stuk hoger: veertig procent. (HOP)

Volg ons op Instagram
Reageer!
Reageer!
Deel via...