Nieuws

Zesje voor gehandicaptenvoorziening

Gehandicapte studenten blijven slechts matig
tevreden over de faciliteiten die hogescholen en universiteiten ze
bieden. Instellingen krijgen gemiddeld een 6,2 voor hun inspanningen
om gebouwen en sites toegankelijker te maken.

Dat blijkt uit onderzoek van het Expertisecentrum Handicap en Studie
en het Leidse onderzoeksbureau Choice, waaraan in 2007 meer dan 23
duizend studenten meededen. Van hen zeggen er tweeduizend te kampen
met een handicap, wat neerkomt op 8,7 procent. Dat percentage is
beduidend hoger dan in de voorgaande drie jaren, toen steeds zo’n 6,5
procent aangaf een functiebeperking te hebben. Een schokkende
toename? De onderzoekers denken van niet: de jongste cijfers zijn
voor een groot deel gebaseerd op een internetenquête, een methode die
in 2006 nog niet werd gebruikt. Vermoed wordt dat studenten sneller
een beperking willen toegeven via deze minder persoonlijke
benadering.

Invloed op de waardering heeft de aanpassing in het onderzoek niet.
Het hoger onderwijs moet het al vier jaar stellen met een mager
zesje. Opmerkelijk, want het ministerie van OCW reserveert sinds 2006
jaarlijks tussen de 2,5 en de 3,5 miljoen euro op de begroting voor
investeringen die het leven van gehandicapte studenten moeten
vereenvoudigen.

Lees- of rekenstoornis is de meest voorkomende functiebeperking. Van
de tweeduizend studenten met een handicap geeft 41 procent aan last
te hebben van dyslexie of dyscalculie. Veertien procent heeft
psychische problemen, terwijl twaalf procent kampt met een chronische
ziekte. Een kleinere groep is slechtziend tot blind (zeven procent)
of heeft een bewegingsbeperking (zes procent).

Uitgesplitst per instelling zijn de verschillen in waardering voor de
voorzieningen groot. In het hbo krijgen de Christelijke Agrarische
Hogeschool Dronten (7,11) en de Christelijke Hogeschool Ede (7.09)
een ruime voldoende voor hun inspanningen. Onder de universiteiten
scoren de Universiteit Twente (7,01) en de Wageningen Universiteit
(6,93) het hoogst. Hogeschool Utrecht scoort net boven het gemiddelde met een 6,32.

Het gemiddelde wordt naar beneden gehaald door de hotelscholen in
Amsterdam en Den Haag (5,04) en de Erasmus Universiteit Rotterdam
(5,3). Verder valt op dat de grote hogescholen ruim onder het
gemiddelde blijven: de faciliteiten van Inholland Delft, Rotterdam en
Den Haag krijgen een 5,53, de Limburgse vestigingen van Fontys
Hogescholen komen er met een 5,48 nog slechter af. (HOP)