Nieuws

Zijlstra: Premasters niet afgeschaft

Volgens staatssecretaris Zijlstra gaat de Vrije Universiteit haar schakelprogramma’s niet afschaffen. Hij vindt het gerechtvaardigd dat de instelling een hoger collegegeld gaat vragen voor premasters van meer dan dertig studiepunten.

Deze zomer kondigde de bewindsman aan dat premasters van minder dan dertig studiepunten straks tegen het lage wettelijke collegegeldtarief moeten worden aangeboden. Dat blijft ook de VU doen, schrijft hij in antwoord op Kamervragen van Tanja Jadnanansing (PvdA). Naar aanleiding van berichtgeving in universiteitsblad Ad Valvas wilde zij weten of en welke universiteiten van plan zijn om de premasters af te schaffen.

Zijlstra stelt voorop dat ‘universiteiten geen financiële belemmeringen voor studenten moeten opwerpen’. Wel zijn er volgens hem grenzen aan wat een schakelprogramma mag worden genoemd. Premasters die meer dan een half jaar studie vergen, zijn in zijn ogen bedoeld voor studenten waarvan de bacheloropleiding ‘inhoudelijk niet goed aansluit op de masteropleiding die hij/zij wil volgen’. Volgens hem is het dan geen normaal, bekostigd onderwijs, maar contractonderwijs. En daarvoor mogen universiteiten zelf bepalen hoeveel collegegeld ze vragen.

De PvdA is het daar niet mee eens en wil dat premasters van een jaar onder het normale collegegeldtarief blijven vallen. De partij is anders bang dat ambitieuze hbo’ers straks niet meer verder zullen studeren. Een extra bezwaar is dat schakelaars bij DUO geen lening kunnen afsluiten voor de kosten van contractonderwijs. Die kunnen in de duizenden euro´s lopen.