Columns

NVAO

Eigenlijk zouden wij net zo vaak in het nieuws moeten komen als InHolland. Alleen dan met iets positiefs. Dat moet toch ook kunnen? Elke faculteit heeft wel een of andere vorm van een nieuwsbrief. Of kijk eens naar de blogs van studenten journalistiek in Suriname, die best aardig zijn om over te nemen door een lokale krant waar zo’n student vandaan komt.

Terug naar InHolland en de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). Een aan te bevelen site is http://www.scienceguide.nl met een wekelijkse nieuwsbrief, waarin artikelen zoals die van Michiel Hes (Senior Consultant bij Berenschot) en Henno van Horssen (lid voormalige Commissie Leers). Zij wijzen terecht ook naar de NVAO die een aantal nu ‘afgekeurde opleidingen’ onlangs nog accrediteerde.

Een alinea uit dat artikel: Vanuit de Commissie-Leers werd Inholland als eerste scherp gescreend en nu kijken experts daarvan naar het vervolg. “Ten eerste bleken docenten weinig binding te hebben met vigerende regels: veel documenten zijn ver weg van de werkvloer geconcipieerd. Ten tweede bleken de uitvoeringsregels soms zo uitgebreid en complex te zijn geformuleerd dat het wel een zeer zware opgave moet worden genoemd zich hier aan te houden. Het perfectionisme van de regelgever wint het hier van de bruikbaarheid en daarmee van de kwaliteit van het onderwijs.”
Hoe is dat bij de HU?