Kort

OCW-onderzoek: hoger onderwijs komt anderhalf miljard tekort

Het hoger onderwijs heeft nog ongeveer anderhalf miljard euro nodig voor kleinschaliger onderwijs, werkdrukverlaging, het beperken van uitval en het verstevigen van praktijkgericht en ongebonden onderzoek. Dit blijkt uit een nog te verschijnen onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC) in opdracht van OCW, meldt ScienceGuide. Het ministerie van OCW gaf de consultants opdracht om onderzoek te doen naar de toereikendheid van de bekostiging van het hoger onderwijs. 

 Om het praktijkgericht onderzoek in het hbo te verstevigen, adviseert PwC een verhoging van het budget met een paar honderd miljoen.  Er moet zo’n 100 miljoen euro extra aan rijksbijdrage komen om de uitval en studievertraging in het hbo tegen te gaan.

Scienceguide voorziet dat de koepels en studentenbonden het rapport zullen gebruiken als inzet voor de aankomende kabinetsonderhandelingen. Maar het voorziet ook dat een keuze gemaakt moet worden tussen geld voor het afschaffen van het leenstelsel of geld voor investeringen in de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.