Columns

Onderwerp je!

Grappig artikel in Trajectum: “Onzekere student haal sneller diploma”. Met zo’n artikel moeten politici en bestuurders die iets willen betekenen in het hoger onderwijs toch snel iets kunnen.
Voor de hand ligt natuurlijk om voortaan alleen nog maar onzekere studenten toe te laten.

In het artikel worden ook een aantal suggesties gedaan naar de reden waarom onzekere studenten sneller af studeren. Verkeerde suggesties uiteraard, want er wordt uitgegaan van een verkeerde vraag.
De vraag moet niet zijn waarom onzekere studenten eerder afstuderen; de vraag moet zijn waarom zelfverzekerde studenten langer over hun studie doen. En op die laatste vraag kan ik het antwoord wel bedenken. Uit eigen ervaring zelfs.
Zelfverzekerde studenten hebben vaak een uitgesproken mening. En die uiten zij ook. Zelfverzekerde studenten vinden ergens iets van, zelfverzekerde studenten wagen het tegen te spreken, ondanks de docent.

Onzekere studenten hebben het dus makkelijker, zijn volgzamer, be-amen sneller de codes, inhoud, de spelregels die de docent en het onderwijs bewust of onbewust oplegt. En als je beaamt stel je tevreden en studeer je dus sneller af.
Wat we nodig hebben zijn geen be-amers, maar tegensprekers. Be-amers voegen niet zoveel toe, studeren misschien wel sneller af en maken ongetwijfeld sneller carrière, kijk maar om je heen, maar toevoegen, welnee.