Nieuws

Onderwijs en innovatie blijven speerpunt van D66

Meer Engelstalige opleidingen, minder selectie aan de poort en toegankelijk hoger onderwijs: daarvoor pleit D66 in het verkiezingsprogramma dat vrijdag is gepresenteerd. En innovatie krijgt er een miljard bij.

Door Bas Belleman (HOP)
 
Onderwijs en onderzoek spelen van oudsher een grote rol in het concept-verkiezingsprogramma van D66. De democraten willen er altijd veel geld aan besteden en belemmeringen voor doorstuderen zoveel mogelijk weghalen.

Soms staan die twee doelstellingen op gespannen voet met elkaar. Samen met GroenLinks en regeringspartijen VVD en PvdA heeft D66 de basisbeurs geschrapt, wat studeren duizenden euro’s duurder maakt – en misschien iets minder toegankelijk. Maar het nieuwe leenstelsel was noodzakelijk om te kunnen investeren in het hoger onderwijs, aldus de partij. Eventuele nadelige effecten op de toegankelijkheid ‘zullen indien nodig worden gecorrigeerd’. Wie bijvoorbeeld van het mbo naar het hbo wil, moet dat gewoon kunnen doen.

Wereldburgers
Vanwege de toegankelijkheid wil de partij ook oppassen met selectie aan de poort van opleidingen. Er is een risico dat bijvoorbeeld jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond buiten de boot vallen: ‘We hebben liever geen selectie, dan selectie die – onbedoeld – geschikt talent van een kans berooft.’

Het onderwijs moet jongeren meer dan nu tot wereldburgers opleiden. Daarom zouden er nog meer Engelstalige opleidingen moeten komen. ‘Hoger onderwijs in het Engels is een verrijking voor de student en maakt het eenvoudiger om buitenlandse studenten en docenten aan te trekken’, schrijven de democraten.

Financiële uitwerking
En laat studenten en docenten vooral meepraten bij universiteiten en hogescholen. De partij wil de opleidingscommissies en facultaire studentenraden versterken door hun rechten en plichten uit te breiden.

Het is nog niet duidelijk hoeveel de partij precies wil uitgeven aan onderwijs en onderzoek. Er komt pas na Prinsjesdag een financiële uitwerking van de plannen. Er staat al wel in het programma dat D66 boven op de andere uitgaven een miljard euro wil besteden aan ‘innovatie met maatschappelijke relevantie’.

PVV
Eerder presenteerde overigens ook de PVV zijn verkiezingsprogramma van welgeteld één A4’tje. Daarin stond niets over hoger onderwijs en onderzoek. Maar anders dan D66 wil de PVV al het overheidsgeld voor ‘innovatie’ schrappen.