Nieuws

‘Onderwijs moet bouwplannen laten toetsen’

Veel onderwijsbestuurders missen de kennis en ervaring om grote vastgoedtransacties aan te gaan en complexe bouwtrajecten tot een goed einde te brengen. Ze moeten zich daarom laten bijstaan door een nieuw expertisecentrum.

Onderwijsminister Bussemaker is niet ongevoelig voor het advies van voormalig topambtenaar Koos van der Steenhoven om een 'expertisecentrum bouw' op te richten waar bestuurders en toezichthouders van alle onderwijssectoren hun nieuwbouwplannen kunnen laten toetsen door onafhankelijke experts. 'Instellingen hebben dergelijke expertise immers vaak zelf niet in afdoende mate in huis.'

Van der Steenhoven leidde het onderzoek naar de grote problemen van het ROC Leiden. Door megalomane bouwactiviteiten dreigde deze mbo-instelling failliet te gaan. In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Bussemaker zojuist laten weten dat het onderwijs van het ROC Leiden zal worden overgenomen door het naburige ID College.