Kort

Onderwijsbond start enquête over afstandsonderwijs

Hoe zit het met de balans tussen werk en privé? En heb je ervaring met afstandsonderwijs? Vragen uit een enquête over online onderwijs die de Algemene Onderwijsbond (AOb) start onder haar leden . Deze is bedoeld voor docenten en ondersteuners van primair tot hoger onderwijs. De vragen gaan over de mate van ondersteuning die de leden krijgen maar ook of ze de afgelopen week meer of minder werkdruk hebben ervaren. Daarnaast peilt de bond bij het personeel of ze het een goede zaak vinden dat het onderwijs online doorgaat.