Kort

Onderzoek: gebruik van video helpt aankomend leraren zich te ontwikkelen

Het opnemen van lessen kan leraren in opleiding beter maken. Wanneer de studenten hun lessen terugkijken en commentaar van medestudenten ontvangen, ontwikkelt hun professionele woordenschat zich waardoor ze zich beter kunnen ontwikkelen. Dat meldde Science Guide naar aanleiding van een onderzoek.

Om een goede leerkracht te worden is kennis over het vak en over pedagogische processen belangrijk. Maar alleen het opdoen van kennis in een lerarenopleiding is niet genoeg voor studenten om de stap te zetten tussen gevorderde en expert, schrijven onderzoekers van Aeres Hogeschool Wageningen. Kennis moet volgens de onderzoekers gecombineerd worden met vaardigheden, uitstraling en motivatie.

Voor dit onderzoek hebben de onderzoekers gekeken naar zogenaamde lexicale rijkdom: de grootte en moeilijkheid van professionele woordenschat. De ontwikkeling hierin zagen de onderzoekers als indicator van ontwikkeling.

Ze onderzochten vier maanden lang een groep van vijftien studenten. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat hun lexicale rijkdom na vier maanden inderdaad zo ver ontwikkeld was dat de studenten de stap maakten van gevorderde naar expert. Het gebruik van video stimuleerde de studenten daarbij om nieuwe ideeën op te doen over lesgeven en hun lexicale rijkdom uit te breiden.