Kort

Onderzoek: Hogescholen maken hun doelstelling ‘publieke waarde toevoegen’ slecht meetbaar

Hogescholen maken hun ambities slecht meetbaar en dat komt doordat ze in hun jaarverslagen graadmeters gebruiken van de oude prestatieafspraken uit 2016. Dit schrijven onderzoekers van de Vrije Universiteit en Inholland. Zij vergeleken de instellingsplannen van de tien grootste hogescholen (waaronder de HU) met hun jaarverslagen.

In tegenstelling tot vijf jaar geleden zien hogescholen de afstemming tussen hun onderwijs en de arbeidsmarkt als het belangrijkste doel. Dat blijkt uit hun instellingsplannen. Maar in hun jaarverslagen zien de onderzoekers dat weinig terug. Die verslagen gaan bijvoorbeeld nog over studenttevredenheid, voorheen een verplichte graadmeter. De ambities van de hogescholen zijn dus niet in overeenstemming met de graadmeters in hun jaarverslagen.

De onderzoekers raden hogescholen aan om andere belanghebbenden te raadplegen om hun toegevoegde publieke waarde te kunnen meten. Dus niet alleen de overheid en studenten.