Kort

Onderzoek: Studenten van niet-westerse afkomst behalen lager studieresultaat

Volgens recent onderzoek van Fontys Hogescholen en de HAN zorgt het grote aantal studenten met een niet-westerse migratieachtergrond in het Hoger Economisch Onderwijs voor een gemiddeld lager rendement. Volgens de onderzoekers doen niet-westerse studenten langer over hun studie, halen ze lagere tentamencijfers, vallen ze vaker uit en switchen ze regelmatiger van opleiding.’

Voor de bevordering van het succes van studenten met een niet-westerse migratieachtergrond wordt een intensievere vorm van leren aanbevolen onder begeleiding van docenten. De onderzoekers schrijven tot slot: dat ‘begeleiding, persoonlijk contact, kleinschaligheid en een gevoel voor culturele diversiteit daarbij uiterst belangrijk is.’