Nieuws

Onvrede over bezuiniging op ondersteunend personeel

Bij de faculteit Gezondheidszorg (FG) loopt de medezeggenschapsraad te hoop tegen de bezuinigingen op het ondersteunend personeel. ‘We zijn het niet eens met de reductie want daardoor komt de kwaliteit van het onderwijs in het geding’, zegt duovoorzitter Rutger IJntema namens de faculteitsraad FG.Om de financiële tekorten van de hogeschool het hoofd te bieden heeft het college van bestuur onder meer besloten om in de periode van 2012 tot en met 2016 zo'n 10 procent op het ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) te bezuinigen. Deze ingreep komt bij de FG onevenredig aan omdat de faculteit groeit, stelt IJntema. ‘Er zijn in vergelijking met vorig jaar 10 procent meer studenten en 11 procent meer leden van het onderwijzend personeel. Als er tegelijkertijd 20 procent op het OBP bezuinigd moet worden dan ontstaan er problemen en komt er extra werkdruk.’
Brief
Vandaag gaat er een brief de deur uit waarin het ongenoegen kenbaar wordt gemaakt. Het schrijven is gericht aan het college van bestuur, de faculteitsdirecteur, de centrale medezeggenschapsraad (CMR) en andere faculteitsraden. Eerder dit jaar is faculteitsdirecteur Harm Drost al op de hoogte gesteld van de onvrede. Ook is om deze reden eerder het meerjarenpersoneelsplan van de faculteit afgekeurd. De raad vraagt zich af of een dergelijke forse operatie onder de gangbare bedrijfsvoering valt of dat er sprake is van een reorganisatie. ‘Dat is voor de faculteitsraad een vraag die gesteld moet worden, maar wij hebben hier nog geen antwoord op’, stelt hij.
 
Volgens IJntema geeft de 10 procent bezuinigingen een vertekend beeld. In de praktijk komt het door verschillende maatregelen hoger uit, stelt hij. Doordat het salaris van het personeel jaarlijks stijgt, blijft er per saldo minder budget over. Daarbij zijn bij de examencommissies ambtelijk secretarissen verplicht aangesteld; dat drukt eveneens op de beschikbare middelen. Daarnaast leiden wijzigingen bij de financiering van de pensioenen volgens hem tot een verdere beknotting van de beschikbare middelen. ‘Die 10 procent bezuinigingen wordt in feite 20 procent. Dat betekent dat één op de vijf OBP’ers binnen de HU moet vertrekken’, zegt hij.
Tweets
In enkele tweets uitte de faculteitsraad eerder deze week ook zijn ongenoegen in de richting van de centrale medezeggenschapsraad, die de bezuinigingen heeft goedgekeurd. ‘20% bezuiniging op het OBP. @CmrHU heeft hiermee ingestemd. Wij worden niet gehoord door de CMR. Dit wordt een nieuwe brief. Benieuwd!’ En: ‘@FmrFgHu vraagt zich af of @CmrHU het nog wel belangrijk vindt wat er op de faculteiten gebeurt. Thema CMR was toch #samen?’ IJntema hierover: ‘Je kunt je afvragen of het apparaat van de medezeggenschap nog wel goed werkt. Wij voelen ons als faculteitsraad niet gehoord.’
 
‘De CMR vindt het altijd belangrijk wat er op de faculteiten gebeurt en willen graag het gesprek aangaan. De deur staat bij ons open’, zegt CMR-voorzitter René Versteegh in een reactie. ‘Ik kan begrijpen dat ze niet blij zijn met de maatregelen. Maar tijdens de besluitvorming vragen we input en advies van de faculteitsraden en die we meenemen in de besluitvorming.’ Verder kan de faculteitsraad zijn invloed aanwenden in de contacten met de faculteitsdirecteur, stelt hij.

Verpleegkunde
Faculteitsdirecteur Harm Drost begrijpt dat de raad zich zorgen maakt, maar ziet geen reden om af te wijken van het hogeschoolbeleid ten aanzien van het OBP. ‘Dat hebben we afgesproken en daar proberen we ons aan te houden. Maar als er onvoorziene omstandigheden plaatsvinden, zoals de groei bij verpleegkunde, kijken we waar de knelpunten zitten en lossen we ze in goed overleg op.’ Daarbij wijst hij op de numerus fixus die met ingang van volgend jaar bij verpleegkunde is ingesteld.