Nieuws

Ook CvB spreekt zich uit tegen coronatoegangsbewijs

Foto: Istock
Foto: Istock

Het kabinet werkt aan een mogelijke invoering van het coronatoegangsbewijs (CTB) in het hoger onderwijs. Maar hoger onderwijsorganisaties vinden dit geen goed plan. Dat lieten ze vorige week al weten. Nu vragen ze de Tweede Kamer om invoering tegen te houden. Vandaag laat ook het college van bestuur van Hogeschool Utrecht weten dat het tegen de plannen is.

‘Onderwijs moet honderd procent toegankelijk zijn, het CTB beperkt de toegang’, zegt Jan Bogerd, voorzitter van het college van bestuur, op de site HU Ontwikkelt . Het is volgens hem onmogelijk om onderwijs tegelijkertijd fysiek en digitaal aan te bieden. ‘Er zijn alternatieven die het onderwijs – zowel voor student als docent – minder hinderen. We hopen dat de Tweede Kamer dit ook onderschrijft. Docenten zijn al aan het eind van hun latijn, dit kan er echt niet meer bij.’

Ook Maurice Limmen, voorzitter van Vereniging Hogescholen, vindt dat coronatoegangsbewijzen ten koste gaan van de toegang tot onderwijs. ‘De politiek moet hierin een eerlijke afweging maken en niet een onuitvoerbare taak bij onze docenten leggen.’

Schadelijk

Volgens Jan Bogerd is de invoering van het CTB in de voorgestelde vorm schadelijk voor studenten en medewerkers binnen de HU-gemeenschap. ‘We moeten niet vergeten dat de HU-gemeenschap de afgelopen 20 maanden hard heeft gewerkt om het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering zo goed en zo kwaad als het kon in de lucht te houden. En minstens zo belangrijk: met het plan komt de kwaliteit van het onderwijs in het geding en ook dat is onacceptabel.’   

Limmen pleit voor beperkte controle in het hoger onderwijs. Hij zegt: ‘Studenten komen iedere dag naar de campus en bezoeken daarbij verschillende gebouwen. Dat is echt iets anders dan het incidenteel bezoeken van een concert.’

Ook de studentenorganisaties LSVb en ISO maakten al eerder duidelijk niets te zien in een coronatoegangspas op universiteiten en hogescholen.

Anderhalve meter

Het ministerie bracht daar onder meer tegenin dat zo’n bewijs alleen ‘in het uiterste geval’ verplicht wordt. Dus alleen als het ‘vanwege epidemiologische omstandigheden noodzakelijk is’.

Bovendien meent het dat een coronatoegangsbewijs beter is dan het weer verplicht stellen van de 1,5 meter in het hoger onderwijs. Met een anderhalvemeter-plicht zou het grootste deel van het onderwijs weer online moeten. ‘Met een toegangsbewijs kan al het fysieke onderwijs doorgaan – en kan de maximale groepsgrootte vervallen.’

Naar verwachting zal de Tweede Kamer nog deze week hierover spreken. Het is vooralsnog onzeker of de oproeptegen het coronatoegangsbewijs vanuit hogescholen en universiteiten vruchten afwerpt.