Nieuws

Opheffen Ublad leidt tot geschil

De universiteitsraad van de Universiteit Utrecht legt het besluit om het Ublad af te schaffen voor aan de geschillencommissie. Dit zou betekenen dat opheffing van het blad voorlopig opgeschort wordt.

Tijdens de vergadering van de raad op maandag 14 december stond de toekomst van het Ublad op de agenda. De raad adviseert negatief over het besluit van het college van bestuur de universiteitskrant met ingang van januari 2010 te stoppen en verder te gaan met een digitale variant.

Max Patelski, studentraadslid en woordvoerder van de actiegroep Redhetublad, constateerde na de uitwisseling van argumenten dat de standpunten van raad en college lijnrecht tegenover elkaar staan. Hij kondigde aan het hogerop te gaan zoeken. De raad legt de situatie voor aan de geschillencommissie. ‘Wij gaan ervan uit dat dit een opschortende werking heeft.’

Collegevoorzitter Yvonne van Rooy zei ‘niet aangenaam verrast’ te zijn. Zij vindt de gang naar de geschillencommissie een ‘grote stap’ die alleen in ‘extreme gevallen’ genomen wordt. ‘Daarmee wordt op de conclusies vooruit gelopen.’  

De landelijke geschillencommissie
voor universiteiten is ondergebracht bij de stichting
Onderwijsgeschillen. Een woordvoerster van de stichting zegt dat een
procedure bij de commissie het gewraakte besluit niet opschort.

Tijdens de vergadering overhandigde Patelski de petitie tot behoud van het Ublad aan Van Rooy. Zo’n vierduizend personen tekenden de (papieren en digitale) steunbetuiging. De collegevoorzitter benadrukte dat het niet de bedoeling is om het Ublad op te heffen of de onafhankelijkheid van de redactie aan te tasten. Omdat de papieren uitgave steeds minder wordt gelezen wil het college met een digitale versie proberen de medewerkers en studenten beter te bereiken.