Nieuws

Opleiding dierenhomeopathie heeft hbo-niveau

Een opleiding hoeft geen officieel stempel van goedkeuring te hebben om ‘op hbo-niveau’ te zijn, vindt de rechter. Ook een opleiding dierenhomeopathie kan hbo-denkniveau vereisen.

 Het conflict tussen voormalig een voormalig student en de School voor Homeopathie liep hoog op. Alle tentamens had ze gehaald, maar in het laatste mondelinge examen ging het mis. Ze zou ongeschikt zijn voor haar vak.
Rijdende Rechter 
Ze vroeg eerst raad aan de Rijdende Rechter en spande daarna een rechtszaak aan. Ze eiste duizenden euro’s schadevergoeding, onder meer omdat haar opleiding helemaal niet op hbo-niveau zou zijn. De opleiding homeopathie voor dieren is immers niet goedgekeurd door accreditatieorganisatie NVAO.
 
Dat zal ook niet snel gebeuren, gezien de vernietigende beoordeling van een Saxion-opleiding voor alternatieve geneeswijzen.
Schadevergoeding 
Snellenberg eiste ruim zeventienduizend euro schadevergoeding voor collegegeld en immateriële schade. De school diende prompt een tegenclaim in wegens inkomstenderving: na de uitzending bij de Rijdende Rechter kwam niemand opdagen bij een open dag.
 
Aan de Rijdende Rechter had de opleiding tekst en uitleg gegeven. ‘Over de scriptie heb ik bv gezegd dat ik hoop dat ze die nooit naar buiten brengt. Ik wil hier als school niet mee geassocieerd worden. Bovendien hebben we sterke aanwijzingen dat het onderzoek gemanipuleerd is’, aldus de e-mail.
Geaccrediteerd
Maar de student vond dat de hogeschool te laat zijn bezwaren naar voren bracht. Ze had immers al vier jaar studie erop zitten. Als ze ongeschikt zou zijn, had dat eerder moeten blijken.
 
Ze kon de rechter niet helemaal van haar gelijk overtuigen. Zo vond de rechter het niet belangrijk of de homeopathieopleiding door de NVAO geaccrediteerd was. Het gaat niet om het stempel van goedkeuring, maar om het denkniveau. Ze had geen ‘feiten en omstandigheden aangedragen’ waaruit zou blijken dat de opleiding geen hbo-denkniveau heeft. ‘De kantonrechter zal dan ook als vaststaand feit aannemen dat de opleiding wordt gegeven op een hbo-denkniveau’, aldus de uitspraak.
 
Maar de e-mail aan de Rijdende Rechter ging te ver. Die had de school niet mogen sturen. De rechter veroordeelt de school tot een vergoeding aan de voormalige student. Zij moet ruim zevenhonderd euro krijgen.