Nieuws

Opnieuw aanvraag voor Professional College door de HU

Foto: COD Newsroom/Flickr

De HU doet een nieuwe poging een brede bachelor te mogen starten. Het gaat om Innovation in Urban Society, die opleidt tot het nieuwe beroep van Professional Innovator.

Dit blijkt uit de aanvraag die de HU heeft gedaan bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO), die de minister adviseert bij de start van nieuwe opleidingen. Een eerder verzoek van de HU om zo’n bachelor te mogen beginnen, wees het ministerie van Onderwijs af.

In de nieuwe aanvraag gaat het om een vierjarige Nederlandstalige opleiding die kleinschalig en flexibel is en meerdere sectoren omvat, zoals techniek, sociaal en economie. Ze kan in vol- en deeltijd worden gevolgd, door studenten met een mbo-4, havo- en vwo-diploma. Ook werkenden kunnen aan de opleiding deelnemen. De beoogde start is 1 februari 2019. De HU mikt op een instroom van vijftig studenten.

University College
Een Professional College zou een nieuwe onderwijsvorm zijn binnen het hbo. Bij universiteiten bestaat het University College, met kleinschalige Engelstalige opleidingen, al langer. Hbo-koepel Vereniging Hogescholen en vijf andere hogescholen staan achter het initiatief en willen eraan meewerken, zo vermeldt de aanvraag. Afgestudeerden kunnen ‘innovatieve en duurzame oplossingen realiseren ter verbetering van de kwaliteit van leven in de stedelijke omgeving’.