Nieuws

Opnieuw meer werkloze leraren

In het onderwijs is het aantal werklozen met een ww-uitkering opnieuw toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het zijn er nu bijna een kwart meer dan vorig jaar om deze tijd.
 
Maar liefst 17.400 mensen kunnen geen baan vinden in het basis- of voortgezet onderwijs en hebben een ww-uitkering. Vorig jaar waren dat er veertienduizend. Daar kunnen ook conciërges en administratief medewerkers tussen zitten, maar voor het overgrote deel gaat het om leraren.
 
Gisteren tekenden minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker het Nationaal Onderwijsakoord met werkgevers en enkele vakbonden. Daarin staan afspraken over drieduizend extra banen voor jonge leraren in het basis- en voortgezet onderwijs tot 2015.
Tienduizend leraren
Staatssecretaris Dekker is bezorgd dat leraren het onderwijs de rug toe zullen keren als ze geen vast contract kunnen krijgen, schreef hij gisteren in antwoord op Kamervragen. Hij verwacht over enkele jaren weer een tekort aan leerkrachten, met name in de grote steden.
 
De lerarenopleidingen vormen een groot deel van het hoger beroepsonderwijs. Jaarlijks studeren meer dan tienduizend leraren af. Maar het aantal afgestudeerden van de pabo daalt al jaren. In 2011 kregen er vijfduizend hun diploma. Vier jaar eerder waren dat er nog 6.500.