Nieuws

Paramedus en Uranymus mogen nieuw café runnen

Studieverenigingen Paramedus en Uranymus gaan samen een café runnen in het gerenoveerde gebouw aan Heidelberglaan 7.

Nu draait Paramedus drie dagen in de week het eFGé café op de Faculteit Gezondheidszorg (FG). Na de zomer verhuist de faculteit van Bolognalaan 101 naar het gerenoveerde gebouw aan Heidelberglaan 7. Uranymus runt ook een café aan de FC Dondersstraat en wil dat ook graag doen wanneer het Institute for Life Sciences en Chemistry (ILC) verhuist naar Heidelberglaan 7.

Stichtingsbestuur
Om het café te kunnen runnen, hebben Paramedus en Uranymus samen een stichtingsbestuur opgericht. Het stichtingsbestuur kwam dinsdag 12 mei met een uitgebreid plan om het café in de toekomst samen te runnen en dat is goedgekeurd. Die goedkeuring is nodig, omdat het college van bestuur studieverenigingen de kans wil geven om clustercafé’s te gaan runnen.

Het nieuwe café is vijf dagen per week open, zal ontbijt en lunch verzorgen en moet volledig door het stichtingsbestuur gerund worden. Daar zijn vergunningen voor nodig en geschikt personeel. De voorzitter van Paramedus, Christel van Heesbeen, had haar twijfels of ze dit als studievereniging konden realiseren.

‘Ons doel is om studenten en medewerkers te verbinden en een ontmoetingsplek te geven. Daar is een café heel mooi voor, maar als je daar omheen teveel moet regelen, dan streven we ons doel als studievereniging voorbij.’ Maar het stichtingsbestuur is er nu in geslaagd om met een haalbaar plan te komen.