Kort

Partijen tegen vestiging The Student Hotel in Jaarbeurspleingebouw

Verschillende politieke partijen maken bezwaar tegen de komst van The Student Hotel in het Jaarbeurspleingebouw. Dat blijkt uit vragen van PvdA, GroenLinks, SP en Student & Starter aan het Utrechts college. Die had om onderzoek gevraagd naar huisvesting van The Student Hotel in het pand. Behalve het hotel kunnen er in het nieuwe ‘multifunctionele gebouw’ woningen, kantoren en horeca komen.

De politieke parten vinden een nieuw filiaal van het hotel in Utrecht ‘onwenselijk’ omdat het het huurrecht ‘ondermijnt’. Verder vragen de partijen zich af waarom er een verkenning komt naar de mogelijkheid van een nieuw hotel. En dat terwijl het college eerder een tijdelijke hotel-stop voorstelde.