Nieuws

Paul de Krom voorzitter raad van toezicht

Oud-staatssecretaris Paul de Krom (1963) is benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van de HU. Op 21 mei neemt hij de functie over van Maarten Rook, die na acht jaar terugtreedt.

De Krom is sinds januari dit jaar interim-directeur van de Dienst Landelijk Gebied, een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. Het houdt zich bezig met de ontwikkeling van landelijk gebied in samenwerking met provincies, Rijk, waterschappen en gemeenten. Hij was van 2010 tot 2012 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Rutte-I en zat vanaf 2003 voor de VVD in de Tweede Kamer. 
 
Techniekpact
Aan de Rijksuniversiteit Groningen studeerde De Krom juridische bestuurswetenschappen waarna hij onder meer diverse functies vervulde bij Shell in Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten en het Verenigd Koninkrijk. Nadat hij staatssecretaris was geweest, was hij onder andere ‘aanjager’ van het Techniekpact waarin afspraken zijn gemaakt tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid over het terugdringen van het tekort aan technisch personeel.
 
De raad van toezicht is ‘zeer verheugd’ over de benoeming. Vicevoorzitter Kete Kervezee in een verklaring: ‘De brede ervaring van Paul de Krom sluit goed aan bij en versterkt daardoor de ontwikkeling van Hogeschool Utrecht. We zijn dan ook erg blij met zijn komst.’
De raad houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en de algemene gang van zaken op de hogeschool. De zeven leden komen zo’n vijf keer per jaar bij elkaar.