Nieuws

Personeel moet opnieuw stemmen

De stemmen die maandag 19 mei zijn uitgebracht door het personeel voor de medezeggenschapsverkiezingen aan de HU zijn ongeldig verklaard. De reden: niet alleen de vaste medewerkers maar ook het personeel dat niet in loondienst is (de zogenaamde PNIL’ers) hebben ten onrechte een mail met uitnodiging om te stemmen gekregen.

Dinsdag krijgen alle medewerkers een bericht met het verzoek opnieuw te gaan stemmen. 

‘Er is op de een of andere manier een te ruim personeelsbestand gebruikt waardoor PNIL’ers ten onrechte een stembiljet hebben gekregen’, legt Mark Fokkema, voorzitter van de Kiescommissie, uit. Om hoeveel PNIL’ers het gaat, is niet bekend. Omdat het niet mogelijk is de onterecht uitgebrachte stemmen eruit te filteren, moeten de verkiezingen overgedaan worden.
Mails
Hoe het kon gebeuren dat onbevoegde personen een uitnodiging kregen, is niet bekend. Dat wordt uitgezocht, zegt Fokkema. Het ligt in ieder geval niet aan het bedrijf Wiekiesjij?, dat dit jaar voor het eerst is ingeschakeld om de it-voorzieningen te verzorgen voor de digitale verkiezingen. Het Gronings bedrijf heeft weliswaar de mails verzonden maar de lijst is door de HU aangeleverd. 
 
De verkiezingen voor de personeelsgeleding van de Hogeschoolraad, de raad van de faculteit Economie en Management en de Personeelsraad zijn verlengd tot en met maandag 26 mei. Voor studenten heeft de fout geen gevolgen. 
 
Meer informatie op www.verkiezingen.hu.nl (inloggen verplicht). Stemmen kan op www.hu.wiekiesjijor.nl.