Nieuws

Pilot blended learning bij faculteit Natuur en Techniek

Met de handtekeningen van Stella Kuin (directeur Instituut voor ICT) en Johan Versendaal (lector Extended Enterprise Studies) is het startschot gegeven voor een onderwijsinnovatiepilot binnen het Instituut voor ICT. De twee partijen gaan samenwerken in het ontwikkelen en aanbieden van een ‘blended learning’-variant van het vak Organisatie en ICT 1.

Blended learning is een didactisch concept waarbij studenten leren door de combinatie van face-to-face en online onderwijs met gebruik van technische hulpmiddelen, zoals een elektronische leeromgeving. Het Instituut voor ICT heeft de hulp van het lectoraat Extended Enterprise Studies ingeroepen om samen de principes van blended learning en de huidige situatie te analyseren. 

Eerstejaars
Daarop gebaseerd wordt een structuur voor een blended vorm van het vak Organisatie en ICT 1 ontworpen, dat in blok B van het collegejaar 2014-2015 wordt geïmplementeerd. De eerstejaars voltijdstudenten van de vier ICT-opleidingen zullen dan het vak in de blended vorm aangeboden krijgen. Ten slotte worden door het lectoraat de uitkomsten geëvalueerd en de opgedane kennis teruggegeven aan het onderwijsteam.
 
Uitgangspunt van de pilot is de vraag: hoe wordt geborgd dat studenten daadwerkelijk competenties verkrijgen via de blended aangeboden leerstof en de opdrachten? Het aantal contacturen zal overigens niet minder zijn, maar er wordt juist gekeken naar hoe er optimale interactie tijdens de contacturen kan worden gecreëerd.

ICT-curriculum
De pilot richt zich daarnaast op hoe blended learning toepasbaar is op het huidige ICT-curriculum. Naar verwachting zal niet het gehele curriculum in de toekomst blended worden, omdat niet alle cursussen hier even geschikt voor zijn. In de pilot wordt onderzocht welke zaken elektronisch kunnen en welke leselementen fysiek moeten worden aangeboden. 

 
Deze onderwijsinnovatie-pilot is ingegeven door het HU-brede programma Leven Lang Leren. Binnen de faculteit Educatie worden al blended cursussen aangeboden aan deeltijdstudenten. De pilot voor het vak Organisatie en ICT 1 zal blended learning voor het eerst aanbieden aan voltijd FNT-bachelorstudenten. De ervaringen die binnen de pilot worden opgedaan, neemt het instituut mee in het ontwerp voor het curriculum van de nieuwe, brede Bachelor of ICT.

Bron: HU Redactie