Nieuws

‘Polderimam’ is te duur

Hogeschool Inholland stopt met de enige Nederlandse beroepsopleiding tot imam. Het opleiden van de ‘polderimams’ is te duur. Het ‘Contactorgaan moslims en overheid’ is bang dat Nederland de grip op moskeeën kwijtraakt.

Ondanks speciale subsidie van het ministerie is de imamopleiding volgens collegevoorzitter Doekle Terpstra te duur, meldt dagblad Trouw vandaag. Door de verschillende culturele achtergronden hebben de momenteel 150 studenten veel begeleiding nodig om hun diploma te halen. De studie heeft flink wat langstudeerders en zal volgens Terpstra nooit rendabel worden.
 
De imamopleiding kreeg in 2006 een startsubsidie van vier ton. Het tweede kabinet Balkenende maakte zich, net als eerdere kabinetten, zorgen over de vele Turkse en Marokkaanse imams in Nederlandse moskeeën. Ze spraken de taal slecht, hadden weinig tot geen contact met niet-islamitische landgenoten en hielden er soms radicale ideeën op na. De nieuwe opleiding zou imams gaan opleiden die de taal en cultuur van Nederland goed kennen.
 
Om de integratie te bevorderen, werden in hetzelfde jaar ook twee nieuwe wo-opleidingen in het leven geroepen: een masterspecialisatie tot islamitisch geestelijk verzorger aan de Vrije Universiteit en de bacheloropleiding ‘Islamitische theologie’ in Leiden. Beide studies leiden geen imams op voor moskeeën.
 
Nu de laatste Inholland-studenten in 2018 afstuderen, vreest het Contactorgaan moslims en overheid dat moskeeën hun imams weer uit het buitenland moeten gaan halen. 'We zitten nu al met een groot tekort', zegt Yassin Elforkani in een nadere toelichting. 'Het zou een ramp zijn als er geen Nederlandse imams meer worden opgeleid.'
 
Hij wil graag met andere onderwijsinstellingen overleggen of de studie ergens anders kan blijven bestaan. 'We waren altijd zo trots omdat Nederland hierin voorop loopt, die positie willen we graag behouden.'