Nieuws

Politiek, praktijk en studenten debatteren over zorg

Studenten, lokale politici, zorgprofessionals en inwoners van Amersfoort gingen 4 maart met elkaar in debat bij bij HU Amersfoort. Filmmaker Eddy Terstall en Tweede Kamerleden Grace Tanamal en Nine Kooiman waren er bij: 'Mooi om hier zoveel passie voor de zorg te zien.'

Het debat ging over de transitie van de zorg, waarbij veel taken van het rijk naar de gemeente gaan. Centrale vraag: hoe kunnen burgers, gemeente en professionals nog beter samenwerken om kwetsbare burgers te helpen rondom hun zorg, zodat niemand in de kou komt te staan? 

Aan de hand van drie praktijkcasussen werden actuele problemen in de zorg besproken. Hoe kan het bijvoorbeeld dat een autistisch kind wel taxivervoer van school naar huis vergoed krijgt, maar vervoer vanuit een zorginstelling in hetzelfde gebouw niet? De aanwezige studenten van de propedeuse Social Work kozen uiteindelijk Ad Meijer van de SP Amersfoort als winnaar van het debat.

Idealisme
Filmmaker Eddy Terstall en Tweede Kamerleden Grace Tanamal (PvdA) en Nine Kooiman (SP)  reflecteerden: 'Het is altijd te prijzen dat je ergens je mening over durft te geven en over de onderwerpen nadenkt. Daarnaast hebben we veel idealisme gezien en daar hoef je je niet voor te schamen. Dat is juist erg belangrijk!'

Student Myrthe was volgens de drie de beste debater, omdat ze niet alleen haar mening gaf maar ook vragen stelde die het debat aanzwengelden. De twee politica zijn allebei oud-studenten van de HU en zorgprofessionals. Ze riepen studenten op om als professional problemen in de zorg aan te kaarten bij politici, en natuurlijk om te gaan stemmen op 18 maart.

Vervolgonderzoek
Het debat was onderdeel van het eerstejaars propedeusevak ‘Omgaan met beleid’ van docent Marco van Stralen. Vijf eerstejaars studenten van propedeuse Social Work organiseerden samen met hem het stadsdebat, in het kader van een extra, verdiepend onderwijsprogramma waarvoor de studenten een ster krijgen. Als vervolg op het debat brengen de studenten in kaart welke lokale burgerinitiatieven in Amersfoort zich richten op kwetsbare burgers en hoe effectief die zijn. Zij worden daarbij ondersteund door het HU-lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning, onder leiding van lector Jean Pierre Wilken.