Kort

Proef met korter collegejaar in hoger onderwijs

Er komt een pilot waarbij hogescholen en universiteiten bekijken of het collegejaar ‘slimmer’ ingericht kan worden en dus korter wordt, schrijft de NOS. Dit besluit van onderwijsminister Dijkgraaf volgt op overleg tussen acht universiteiten en twee hogescholen. Volgens een bron zouden de Hanzehogeschool Groningen en Saxion bij dit overleg betrokken zijn.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Dijkgraaf dat een collegejaar in Nederland gemiddeld negen weken langer duurt dan bij universiteiten in andere landen van Europa. Zowel studenten als docenten hebben behoefte aan ‘meer ademruimte’, stelt de minister.
 
Uitgangspunt is dat de kwaliteit van het onderwijs hier niet onder lijdt. De proef gaat in 2023 van start en eindigt in 2026. Instellingen mogen met maximaal drie opleidingen meedoen. Er is 10 miljoen euro voor beschikbaar. Studentenorganisaties ISO en LSVb zijn in principe voorstander van de pilot.