Nieuws

Qbuzz nieuwe busvervoerder regio Utrecht

Voor GVU en Connexxion is het doek gevallen: Qbuzz wordt per december 2011 het bedrijf dat in de stadsregio Utrecht het openbaar vervoer gaat verzorgen, dat wil zeggen alle stadsbussen, de streekbussen die alleen binnen de stadsregio rijden en de tram Utrecht – Nieuwegein/IJsselstein. 
Het bedrijf won de door het Bestuur Regio Utrecht (BRU) uitgeschreven aanbesteding van Connexxion en dochterbedrijf GVU. Het personeel van de huidige vervoerders gaat, zoals wettelijk verplicht, over naar Qbuzz. Dat moet ze in ieder geval een jaar in dienst houden. Voor het werkplaatspersoneel (circa 50 mensen) betekent dat onzekerheid omdat het onderhoud van de 218 nieuw te leasen stadsbussen wordt ondergebracht bij de leverancier. 
Het BRU zegt dat de nieuwe hybride bussen de schoonste op de markt zijn, al plaatsen critici daar vraagtekens bij. In de bussen komt een gps-systeem dat in staat is de bussen op bepaalde routes (bijvoorbeeld in de Utrechtse binnenstad) alleen elektrisch te laten rijden. 
Bij de aanbesteding speelden vele factoren een rol. Een daarvan was de prijs. Qbuzz was op het totale aanbestedingsbedrag voor de periode eind 2011-2019 enkele tientallen miljoenen euro goedkoper dan Connexxion. Het exacte bedrag van de aanbesteding is niet openbaar maar zou zeker 800 miljoen euro bedragen. Verder speelde volgens het BRU de werknemerstevredenheid een rol. Het uitvoerende personeel is volgens Qbuzz nauw betrokken bij de bedrijfsvoering. 
Qbuzz is het enige helemaal Nederlandse vervoerbedrijf op de markt van de aan te besteden vervoersconcessies en concurreert met buitenlandse, beursgenoteerde ondernemingen. De vervoerder is nu actief in het streekvervoer in de regio’s Rotterdam, Groningen, Drenthe en Zuidoost Friesland. 
Voor het oorspronkelijk gemeentelijke GVU valt het doek na een bestaan van 107 jaar. Connexxion blijft na het verlies van de regio Utrecht elders in het land het actief.
Foto: Qbuzz