Nieuws

Raad akkoord met ‘ontvlechting’ bij personeel

De ‘overstap’ van een deel van de medewerkers van de faculteiten naar de HU diensten kan doorgaan. De centrale medezeggenschapsraad (CMR) is woensdagmiddag akkoord gegaan met het plan van het college van bestuur.

Het gaat om bijna 350 leden van het ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) die nu officieel in dienst zijn van de faculteiten. Zij worden met ingang van 1 januari 2014 organisatorisch ondergebracht bij een van de zes HU diensten. Deze ‘ontvlechting’ van kerntaken (onderwijs en onderzoek) en ketentaken (ondersteuning) moet leiden tot een harmonisering en bezuiniging van de ondersteunende diensten. Daardoor kan er meer geld naar het onderwijs. Bij het OBP loopt tevens een bezuinigingsronde van twintig procent in de periode 2012 tot en met 2016.
Rechtspositie
De operatie heeft volgens een bericht van het college geen consequenties voor de arbeidsvoorwaarden of rechtspositie terwijl de werkplek en werkzaamheden ‘vooralsnog’ hetzelfde blijven. Individuele personeelsleden worden deze maand geïnformeerd. Degenen die overgaan zijn bijvoorbeeld medewerkers op het gebied van huisvesting, facilitaire dienst, ict, mediatheken, decanaten, roosteren en balies. Bij medewerkers die zich bezighouden met internationalisering, kwaliteitszorg, stages en secretariële ondersteuning wordt per functie bekeken of een overstap noodzakelijk is. 
 
Een ruime meerderheid van de CMR stemde voor het voorstel van het college. Afgesproken is dat de medezeggenschapsraad betrokken wordt bij de plannen voor harmonisatie. De raad hamert erop dat er goed moet worden gecommuniceerd over het doel van ontvlechting en harmonisatie alsmede wat de consequenties zijn voor medewerkers. Van de faculteitsraden en Personeelsraad wordt gevraagd de operatie op de voet te volgen en aan de bel te trekken als de kwaliteit van de dienstverlening daalt.