Kort

Raymond Slot ‘nieuwe’ lector bij Digital Business & Media

De HU is gestart met het opzetten van een lectoraat Cyber Security. Dat gebeurt onder leiding van nieuw aangesteld lector Raymond Slot, zo meldt HU Onderzoek. Het lectoraat krijgt een plek binnen het kenniscentrum Digital Business & Media. Het richt zich vooral op de inrichting van bedrijfs- en governance processen. Het doel is dat digitaal veilig gedrag een plek krijgt in de organisatiecultuur.

Slot werd twee jaar geleden nog aangesteld als lid van de klachtencommissie Wetenschappelijke Integriteit. Tussen 2010 en 2018 werkte hij ook als lector aan de HU, bij het lectoraat Enterprise Architectuur.