Nieuws

Renteverhoging studielening definitief van de baan

Foto's: Kees Rutten

De renteverhoging op de studielening is definitief van de baan. Het plan van onderwijsminister Ingrid van Engelshoven heeft geen doorgang gevonden in de Eerste Kamer. Ook in de Tweede Kamer stond geen enkele oppositiepartij achter het plan.

Vorige week bleek in een debat in de Eerste Kamer al dat er weinig steun was voor de verhoging. Daarop besloot de minister de wet mee terug te nemen voor beraadslaging in de ministerraad. Het kabinet heeft vervolgens besloten de wet in te trekken.

Een speciale rol was weggelegd voor Anne-Wil Duthler. Nadat zij wegging uit de VVD-fractie, startte zij een eenmansfractie in de Eerste Kamer. Met haar stem kon een meerderheid voor de coalitie worden voorkomen. Ze liet vorige week al weten geen heil te zien in de renteverhoging. Ook D66, de partij van Van Engelshoven, was kritisch over het nut en de noodzaak van de wet.

Extra schuld

Het wetsvoorstel van de renteverhoging werd op 11 december 2018 met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer en lag voor in de Eerste Kamer. De maatregel zou een student gemiddeld 5.500 euro extra schuld opleveren.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) spreekt van ‘een gedroomde uitslag’. ‘Bijna een jaar lang gaven we forse kritiek, en deze is gehoord. Dit is een enorme overwinning voor studenten en de toegang tot onderwijs’, zegt ISO-voorzitter Tom van den Brink.

Ook de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) reageert opgelucht. ‘We hebben het afgelopen jaar heel hard gestreden tegen de renteverhoging’, zegt voorzitter Carline van Breugel. ‘Dit is een heel belangrijk signaal van de politiek naar studenten. Sinds het leenstelsel dwingen we studenten om schulden te maken, we gaan hen hier niet ook nog voor straffen met een hogere rente.’