Kort

Robbert Dijkgraaf beëdigd als nieuwe minister van OCW

Het nieuwe kabinet-Rutte IV is maandag 10 januari beëdigd. Robbert Dijkgraaf is voor D66 de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij volgt Ingrid van Engelshoven op. Het kabinet wil de komende tien jaar 5 miljard extra investeren in het hoger onderwijs en wetenschap. Dijkgraaf zal besluiten hoe dit geld verdeeld wordt.

Een wijziging die Dijkgraaf gaat doorvoeren is de aanpassing van de studiefinanciering. Er komt 1 miljard beschikbaar om de leenstelselgeneratie te compenseren. De Landelijke Studentenvakbond heeft aangekondigd begin februari te gaan demonstreren omdat ze deze compensatie te laag vinden.