Nieuws

Roermond komt gehandicapte student tegemoet

De gemeente Roermond gaat de studietoelage voor studenten met een functiebeperking verhogen van honderd naar 282 euro per maand. Daarnaast wil de gemeente de voorlichting over de regeling verbeteren.

Je moet als gehandicapte student maar net mazzel hebben in welke gemeente je woont: de verschillen in studietoelage zijn namelijk ‘enorm’ en dat is niet eerlijk, schreven de Landelijke Studentenvakbond en CNV Jongeren vorige maand in een brief aan alle Nederlandse gemeenten. Ook Utrecht keert honderd euro per maand uit en dat moet van de bonden fors meer worden.

Lastig
En deze groep studenten heeft het al niet makkelijk. De stap naar het hoger onderwijs is lastiger, ze hebben soms meer moeite zich intensief in te spannen en kunnen vaak niet werken naast hun studie, stellen de studentenvakbonden.

Voor financiële ondersteuning moeten studenten met een functiebeperking sinds 2015 aankloppen bij hun gemeente. Maar velen van hen weten dat niet: slechts zeven procent maakt gebruik van deze individuele studietoeslag.

Aanpassing
De fractie van GroenLinks in Roermond stelde het college er vragen over. En die heeft nu besloten het bedrag aan te passen. Straks krijgen de studenten 282 euro, precies zoals in het voorstel van de studentenvakbonden stond. Die hadden berekend hoeveel geld gehandicapte studenten vóór de decentralisatie kregen en kwamen op dat bedrag uit.

Ook gaat Roermond ‘een intensieve communicatiecampagne starten om bekendheid te geven aan de nieuwe regeling.’, schrijft GroenLinks op haar website. Hierbij wil de gemeente samenwerken met de onderwijsinstellingen in de stad.

De LSVb reageert opgetogen. ‘Het is heel erg mooi om te zien dat Roermond onze richtlijnen heeft overgenomen’, zegt woordvoerder Joyce van der Wegen. Roermond is volgens haar de eerste gemeente die zo concreet actie onderneemt, al heeft ook Utrecht de LSVb uitgenodigd om te komen praten. Binnenkort volgt een gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.