Nieuws

Rotterdamse ex-student ten onrechte geweigerd

Hij was sinds 2007 al met twee studies gestopt en zijn verblijfsvergunning in Nederland was nog maar één jaar geldig. Toch had de Hogeschool Rotterdam een ex-student niet mogen weigeren voor de vierjarige opleiding waaraan hij wilde beginnen.

Het College van beroep voor het hoger onderwijs heeft een ex-student van de Hogeschool Rotterdam in het gelijk gesteld die zich op de valreep – op 29 augustus 2012 – had aangemeld voor de opleiding informatica.

De hogeschool weigerde hem in te schrijven in de veronderstelling dat hij geen geldige verblijfsvergunning meer had. In februari had hij zich namelijk uitgeschreven bij zijn studie elektrotechniek en de hogeschool nam aan dat zijn verblijfsvergunning op dat moment was ingetrokken. Maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) had dit niet gedaan. Zijn vergunning bleek nog geldig tot 1 september 2012.

Een tweede argument van de hogeschool was dat de student hoe dan ook nog maar één jaar recht had op een verblijfsvergunning. Hij was in september 2007 gaan studeren bij de hogeschool en zijn jaarlijkse verblijfsvergunning zou maar tot september 2013 worden verlengd.

De rechters van het College van beroep gingen daar niet op in. De student had op grond van zijn geldige verblijfsvergunning zonder meer moeten worden toegelaten. De Hogeschool Rotterdam legt zich neer bij de uitspraak en wil verder niet reageren. De student kan zich inschrijven, zegt een woordvoeder.

De IND bevestigt dat de verblijfsvergunning van een studerende vreemdeling in principe wordt ingetrokken zodra zijn instelling hem uitschrijft en dit meldt bij de dienst. 'Er wordt dus niet gewacht tot 1 september.' Waarom dat in Rotterdam niet gebeurd is, weet de woordvoerder niet. Hoe lang de Rotterdamse student in Nederland mag blijven als hij zich alsnog inschrijft bij informatica kan ze niet zeggen. 'We kunnen niet ingaan op individuele gevallen.'

Sinds 1 juni is de Wet modern migratiebeleid van kracht. Buitenlandse studenten krijgen voortaan een verblijfsvergunning voor de duur van hun hele opleiding plus drie maanden en eventueel een voorbereidend jaar. Voorwaarde is wel dat ze jaarlijks minstens de helft van hun studiepunten halen. Wie van studie wisselt, kan in principe opnieuw een verblijfsvergunning krijgen.