Kort

Scholen moeten vijf keer zo hard verduurzamen

Het verduurzamen van schoolgebouwen gaat te langzaam, zeggen voorzitter Bernard Wientjes en directeur Etty Schippers van rijksinitiatief De Bouwagenda. In het huidige tempo zijn alle gebouwen, waaronder scholen, pas in 2350 duurzaam te noemen. Scholen zijn moeilijk tot renovatie te bewegen, stellen ze. Daarom sturen ze aan op de oprichting van een overheidsorgaan dat verduurzaming aanjaagt. Het uitdelen van boetes zien ze als allerlaatste redmiddel.

Op de HU is Heidelberglaan 15 dit jaar gekwalificeerd met het hoogste duurzaamheidsniveau.