Kort

Schoolleiders tevreden over Nationaal Programma Onderwijs, maar vrezen onjuiste keuzes door tijdsdruk

Schoolleiders in het primair onderwijs zijn tevreden over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies onder 426 schoolleiders. Alle scholen krijgen met het NPO extra budget voor het wegwerken van vertragingen in het onderwijs. Het gaat om ongeveer 700 euro per leerling per jaar voor de komende twee jaar. De verbetermogelijkheden staan op een ‘menukaart‘. Meest populaire interventies van die kaart zijn de instructie in kleine groepen (2 tot 5 leerlingen), professionalisering van leerkrachten en een-op-een begeleiding.

De meerderheid van de schoolleiders (68 procent) is tevreden over het programma. 6 procent van de schoolleiders is uitgesproken negatief. De onvrede komt vooral omdat de investeringen niet structureel zijn en omdat ze werkdruk vrezen, want er moet snel en veel gebeuren. Ruim de helft van de schoolleiders (54%) meent ook dat de de planning van het ministerie ‘pittig’ is, maar verwacht goede beslissingen te kunnen maken. Ruim een kwart vreest door tijdsdruk verkeerde keuzes te maken.