Kort

SER Jongerenplatform: herinvoering basisbeurs en aanvullende beurs

Een beter studiefinancieringsstelsel met de herinvoering van de basisbeurs, een ruimere aanvullende beurs en een compensatieregeling voor huidige studenten. Met dit voorstel komt het SER Jongerenplatform, waaronder verschillende studentenbewegingen en vakbonden vallen.

Het SER Jongerenplatform vindt dat het huidige stelsel bij studenten leidt tot een hogere schuldenlast en grote gevolgen heeft voor hun persoonlijke ontwikkeling, studiegedrag en welzijn. Het gaat onder meer om stress en psychische klachten als gevolg van het leenstelsel. Daarnaast zijn studenten nu veel langer financieel afhankelijk, hetzij van ouders of van grote leningen.

Een nieuw studiefinancieringsstelsel met herinvoering van de basisbeurs moet oplossingen bieden. Doel is dat de overheid meer gaat bijdragen, en ouders en studenten minder. Dit moet leiden tot meer zelfstandigheid en kansengelijkheid. Alle studenten gaan er in vergelijking met het huidige stelsel op vooruit, stelt het SER Jongerenplatform.