Nieuws

S.S.R.-N.U. zamelt duizenden euro’s in voor vluchtelingstudenten

De cheque ter waarde van 2.750 euro is het resultaat van de jaarlijkse Goede Doelenweek in december. Tijdens deze week stelde de christelijke studentenvereniging haar deuren open voor iedereen die vluchtelingstudenten een warm hart toedraagt. Op het programma stond onder meer het nuttigen van een maaltijd voor een klein bedrag en een debat over de vluchtelingenproblematiek.

Het UAF zegt ontzettend blij te zijn met het initiatief en de creativiteit van de studenten. ‘Dit soort inzamelingsacties zijn voor ons heel waardevol. Er is veel extra geld nodig, want we willen graag iedereen kunnen helpen die bij het UAF aanklopt voor een begeleidingstraject’, aldus persvoorlichter Jasper Vink. 

De stichting verwacht dat het aantal aanvragen voor een studiebegeleidingstraject de komende tijd zal verdubbelen.Dit naar aanleiding van een inschatting van het COA: circa 30% van de vluchtelingen die noodgedwongen zijn weg vindt naar Nederland, is hoger opgeleid. Volgens het UAF willen zij graag zo snel mogelijk een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving, maar vaak hebben daar zelf niet de middelen en het juiste netwerk voor.

De onafhankelijke stichting moet het voornamelijk hebben van giften van donateurs, zo’n 25.000 – veelal gulle – geldschieters. ‘Onder hen zijn veel mensen die in het onderwijs hebben gewerkt. Zij weten hoe belangrijk goede scholing is om een toekomst op te bouwen.’

Volgens de vice-voorzitter en HU-student bedrijfskunde van de studentenvereniging Jurriaan Mulder, sloot de combinatie van evenementen aan op de waarden van de vereniging. ‘Bij S.S.R. N.U. is iedereen erg betrokken. Zo hebben we een tijd geleden pakketten verzameld met kleding en voedsel voor vluchtelingen die werden verwacht. Ook zijn er leden die weleens eten met vluchtelingen', aldus de betrokken vice-voorzitter.