Kort

Student & Starter wil dat ‘spookstudenten’ zich inschrijven bij de gemeente

Utrecht moet studenten stimuleren om zich in te schrijven bij in de gemeente, waar ze wonen. De stad loopt miljoenen euro’s van het rijk mis door het bestaan van naar schatting 2.500 tot 3.000 ‘spookstudenten’. Degenen die nog in hun vorige gemeente staan geregistreerd kunnen geen paspoort aanvragen in Utrecht en hier niet stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Toen uitwonende studenten nog een basisbeurs kregen, was inschrijving verplicht, maar sinds de invoering van het leenstelsel is die stimulans verdwenen. Fractievoorzitter Tim Homan wil donderdag een motie indienen tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota.