Nieuws

‘Studenten en technische opleidingen steggelen over uitvindingen’

Het komt voor dat studenten ruzie krijgen met hun onderwijsinstelling over het intellectueel eigendom over een zakelijk idee of uitvinding. Dat blijkt uit onderzoek van NOS op 3.

Het radioprogramma voor jongeren sprak met meer dan zeventig studenten en andere betrokkenen van technische universiteiten. Daaruit bleek dat studenten soms jarenlang met de universiteit onderhandelen over contracten rondom hun uitvinding. ‘Een aantal gaf zelfs de moed op en haakte af. De technische uitvinding kwam dan niet op de markt.’

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zegt in een reactie tegen NOS op 3 dat de universiteiten zich te zakelijk opstellen. ‘Universiteiten zijn geen bedrijven en zouden zich ook niet zo moeten gedragen.’
Onderwijsinstellingen maken volgens de LSVb misbruik van een ongelijke machtspositie.

DutchSE, een belangenorganisatie voor ondernemende studenten, spreekt van ‘een grijs gebied’. ‘Hoe beoordeel je bijvoorbeeld de input van een docent of hoogleraar op een idee? En wat als je faciliteiten van de universiteiten hebt gebruikt, zoals een lab of printer: is de uitvinding dan van de student of van de universiteit?’