Kort

Studenten lenen én werken meer

7 op de 10 studenten in het hoger onderwijs hebben in 2019 geld geleend van DUO. Gemiddeld leenden ze 700 euro per maand. Daarnaast heeft ruim 85 procent een bijbaan, meldt het CBS. Hoe jonger de studenten zijn, hoe meer ze lenen en hoe meer ze daarnaast verdienen.

Studenten met geboortejaar 1998 of 1999 hadden op 19-jarige leeftijd een gemiddeld maandinkomen van bijna 420 euro. Dit is zestien procent meer dan de generatie studenten die in 1990-1991 geboren is. Dit komt doordat de studenten meer uren zijn gaan werken en doordat het minimumjeugdloon is verhoogd.

De verhoging van het gemiddelde leenbedrag heeft te maken met de invoering van het leenstelsel in 2015. De studieschuld van studenten loopt hierdoor snel op.