Kort

Studievertraging? Gemeenschapsvorming helpt

Drie medewerkers van de Haagse Hogeschool ontwikkelden een succesvol programma voor studenten met studievertraging. Dat begon met 150 studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, die alleen nog hun bachelorscriptie moesten schrijven. Zij kregen een programma met een wekelijks hoorcollege over schrijf- en onderzoeksvaardigheden en deelname aan tutorgroepen, geleid door docenten en alumni van de opleiding. Daarnaast was er een digitale community. 69 procent van de studenten studeerde af. Disciplinering en gemeenschapsvorming bleken de sleutel tot succes.