Kort

Subsidie Nuffic gekort

Het ministerie van OCW wil de subsidie voor Nuffic vanaf 2021 verlagen. De Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs moet daardoor stoppen met sommige activiteiten. Belangrijk onderdeel is dat de subsidie voor de Neso’s (de buitenlandse kantoren) wordt afgebouwd. Ook de activiteiten van de Nuffic voor het primair en voortgezet onderwijs staan ter discussie. De Nuffic betreurt de ingreep en gaat er met het ministerie en partners over in gesprek.